Protestantse Kerk "De Brabantse Olijfberg"
vpkb Antwerpen-Noord
Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
   
Home
contactinfo
Kerkelijk leven
Kerkdiensten
Organisatie
Kerkgebouw
Brabantse Olijfberg
Walcker orgel
Cultuurpatrimonium
Bezinning
ANBI

Contact Informatie
Protestantse Kerk van Antwerpen-Noord  (VPKB)
Lange Winkelstraat 5
2000 Antwerpen

Predikant
Ds. Hans Neels

Postadres: Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
neelslos@gmail.com
Tel : 03 7072992

Koster:

vacant
Lange Winkelstraat 3, 2000 Antwerpen
kosterslw3@gmail.com

Scriba
Lida Blommaert
lida.blom@telenet.be

Diaconie
Elisabeth Berger
annebeth237@gmail.com

Tel: 0031 115707025

hulppredikant
vacant

Stadspredikant
Ds. Ina Koeman
Guldensporenstraat 18, 2140 Borgerhout
inakoeman@hotmail.com

Tel : 03 2367476